វប្បធម៌

starគោលបំណងដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនពិភពលោកដ៏គួរឱ្យគោរពដែលបានឧទ្ទិសដល់ឧបករណ៍ carbide តម្លៃ

starផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងផលិតឧបករណ៍ carbide ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធភាព

starវប្បធម៌ថាមវន្ត និងស្វាហាប់នៃការធ្វើការលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដោយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលអាចបត់បែនបាន និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

starផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតផល carbide ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង 3 របស់ពិភពលោក

starជំពាក់សមត្ថភាពផលិតពីទទេរហូតដល់ផលិតផលសម្រេចតាមបំណង

culture-1
culture-2
culture-3