ប៊ូតុង Carbide ទទេសម្រាប់ Junk Mill

 • Carbide Button Blanks Teeth Tips For Junk Mill Teeth Tips

  ប៊ូតុង Carbide Blanks Teeth Tips សម្រាប់ Junk Mill Teeth Tips

  ●ធរណីមាត្រ Ferent បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការយកចេញសម្ភារៈ។
  ●រយៈពេលជីវិតខ្ពស់។
  ● ថ្នាក់ធានាប្រសិទ្ធភាពកាត់ខ្ពស់។

  ISO9001 ក្រុមហ៊ុនផលិតសកលដែលមានការបញ្ជាក់ យើងមានជំនាញក្នុងការផលិតនូវដំណើរការការងារដែលមានស្ថេរភាពនៃផលិតផល tungsten carbide ។គំរូស្តុកគឺឥតគិតថ្លៃ និងអាចរកបាន។